Home Fréttir Í fréttum 29.03.2017 Miklabraut Rauðagerði – Langahlíð. Strætórein, stígar og hljóðvarnir

29.03.2017 Miklabraut Rauðagerði – Langahlíð. Strætórein, stígar og hljóðvarnir

172
0

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:
Miklabraut Rauðarárstígur – Langahlíð. Strætórein, stígar og hljóðvarnir. Útboð nr. 13921.

<>

Útboðsgögn verða  eingöngu  aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar frá og með þriðjudeginum 14. mars 2017 2017 á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is

Nauðsynlegt er að nota  Internet Explorer.

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar.
Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella  „New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en:  kl. 10:00 miðvikudaginn 29. mars 2017.

Lauslegt yfirlit yfir verkið.
Verkið felst í gerð strætóreinar á Miklubraut til austurs milli Rauðarárstígs og Lönguhlíðar. Hliðra þarf akreinum og miðeyju til norðurs í átt að Klambratúni. Göngu- og hjólastígar verða lagðir meðfram Klambratúni. Hljóðvistarveggir verða reistir meðfram Miklubraut. Veggurinn verður úr grjótkörfum að norðanverðu en steyptur að sunnanverðu. Gróðri verður plantað meðfram Klambratúni og í miðeyju. Gert verður hellu- og steinlagt torg við Reykjahlíð í húsagötu Miklubrautar. Strætóbiðstöðvar verða endurnýjaðar.
Lokaskiladagur er 15. október 2017.

Helstu magntölur:
Upprif á föstu yfirborði                           3.215 m²
Uppgröftur                                               4.845  m³
Malarfylling                                              3.475  m³
Fráveita, stofnlögn                                    410  m
Ný niðurföll                                                 45  stk.
Vatnlögn, ø180mm                                    350 m
Raflagnir                                                   1.775 m
Götulýsing, ljóstastaurar, færsla                22 stk
Götulýsing, ljóstastaurar, viðbót                10 stk
Stíglýsing, ný                                                  2 stk
Umferðarljós, færsla                                     1 heild
Kantsteinn                                                 1925 m
Malbik rautt                                               1030 m²
Malbik svart                                               6395 m²
Grjótkörfur                                                   670 m²
Steyptur hljóðveggur, hraunaður             295 m
Stéttar og steinlagnir                               1500 m²
Þökulögn                                                   2400 m²
Skilti, umferðarhraðavaraskilti                    1 stk
Skilti, niðurtekt og uppsetning                   19 stk
Skilti, ný                                                         14 stk
Vegrið – nýtt, endurnýjað                           190 m
Járngirðing, ný                                             120 m
Yfirborðsmerkingar sprautumössun        2185 m
Yfirborðsmerkingar mössun                         72 m²