Home Fréttir Í fréttum 27.04.2016 Hraunborg, endurgerð lóðar 2016

27.04.2016 Hraunborg, endurgerð lóðar 2016

100
0

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í eftirfarandi verk:  Hraunborg, endurgerð lóðar 2016, útboð nr. 13685.

<>

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og með mánudeginum 11. apríl 2016 í afgreiðslu þjónustuvers Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík.

Opnun tilboða: Miðvikudaginn 27. apríl 2016 kl. 10:00 í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Lauslegt yfirlit yfir verkið

Verkið er endurgerð lóðar Hraunborgar við Hraunbergi 10, 111 Reykjavík. Lóðin er einn áfangi og er allt núverandi leiksvæði endurgert, um það bil 1.650 m². Ekkert verður gert við aðkomuna eða bílastæðin. Um er að ræða fullnaðarfrágang á viðkomandi svæði. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.

Verkkaupi leggur til leiktæki, fallvarnarefni, gervigras og yfirborðsmeðhöndlun (málning, gúmmi) malbiks og verða þeir verkliðir unnin af verktökum / aðilum á vegum söluaðila (leiktæja og yfirborðsefna) samhliða öðrum verkþáttum verktaka.

Framkvæmdatími – verklok

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka.

Þess skal getið að leikskólanum verður lokað frá og með 6. júlí til 4. ágúst 2016.

Verktaki þarf að skila undirvinnu á leiksvæðum fyrir 1. júlí 2016 vegna uppsetningar leiktækja, fallvarnarefnis og gervigrass. Uppsetning þeirra verður á vegum söluaðila búnaðarins á tímabilinu 2. júlí til 5. ágúst 2016.

Verktaki þarf að samræma sína vinnu gagnvart öðrum framkvæmdaraðilum á lóðinni og taka fullt tillit til þeirra vinnu.

Þar sem framkvæmdir fara fram að hluta til á leikskólatíma, skal verktaki taka fullt tillit til þeirrar starfssemi.