Home Fréttir Í fréttum Smíða allar innréttingar í nýja hjúkrunarheimilið á Ísafirði

Smíða allar innréttingar í nýja hjúkrunarheimilið á Ísafirði

155
0
Mynd HKr./bbl.isÞröstur Jóhannesson

Smíða allar innréttingar í nýja hjúkrunarheimilið Eyri

<>

Þröstur Jóhannesson húsasmíðameistari og framkvæmdastjóri trésmíðafyritækisins Inntré ehf. á Ísafirði segist bjartsýnn á framtíð fyrirtækisins sem hann stofnaði ásamt fleirum í október síðastliðinn.

,,Stefnan er að þjónusta heimamarkaðinn sem og að sækja á útboðsmarkað,”  segir Þröstur í ítarlegu viðtali á vef Bændablaðsins bbl.is. Hjá Inntré er nú unnið að fyrsta stóra verkefni fyrirtækisins, sem er smíði allra innréttinga í hjúkrunarheimilið Eyri á Ísafirði sem nú er í byggingu. Það er verk uppá 55 milljónir króna og verður lokið í maí. Nú starfa fjórir menn með Þresti á trésmíðaverkstæðinu.

Ekki verra að vera á landsbyggðinni

Þröstur starfaði um áratug hjá Trésmiðjunni Hnífsdal, en það fyrirtæki var með verkefni víða um land og ekki síst á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir staðsetningu trésmiðju á landsbyggðinni bæði hafa sína kosti og galla. Að sínu mati vegi kostirnir jafnvel meira. Segir hann að reynslan sýni að vinnuafl sé nokkuð stöðugt á Ísafirði sem er ákveðinn kostur. „Mikil starfsmannavelta er dálítið erfið í þessum bransa því þá þarf að þjálfa upp nýtt fólk sem tekur langan tíma og kostar peninga. Ef menn þurfa mikið að búa við lítt þjálfað starfsfólk, þá leiðir það oft til þess að mistök eru gerð sem geta verið mjög dýr.

Varðandi flutningana, þá erum við vissulega ekki í nágrenni við birgjana, en við setjumst þá bara niður, hringjum og pöntum efnið og höldum svo áfram að vinna. Þeir sem eru nær þurfa kannski að senda einhvern af starfsmönnum sínum til að sækja efnið sem getur tekið drjúgan tíma. Þá þarf líka að leggja honum til bíl. Sá maður er þá ekki að gera neitt annað á meðan.“

Fyrirtækið á engan bíl og framkvæmdastjórinn ferðast á hjóli
Þröstur segir að fyrirtækið hefji skuldlaust sína starfsemi og eigi öll sín tæki og tól. „Reyndar á fyrirtækið engan bíl og ég ferðast bara á hjóli,“ segir framkvæmdastjórinn, sem býr í Holtahverfi fyrir botni Skutulsfjarðar. „Maður sameinar því smá trimm og vinnu og mætir hér ferskur á morgnana.“ Reyndar er hann í góðu formi og er þekktur skíðagöngumaður og margfaldur Íslandsmeistari í þeirri grein. Ef það verður ófært fyrir hjólið fer ég bara á skíðunum,“ segir Þröstur og hlær.
Eflaust mættu stjórnendur sumra ónefndra þjóðþekktra fyrirtækja taka þennan ferðamáta Þrastar sér til fyrirmyndar.

Dapurlega staðið að iðnnámi

Þröstur starfaði í nokkur ár við Menntaskólann á Ísafirði þar sem hann kenndi trésmíðar og fleiri greinar. Hann segir í viðtalinu dapurlegt hvernig staðið hafi verið að iðnnámi í landinu á meðan öll áhersla hafi verið lögð á bóknám. Nú sé fjórða árið í röð sem enginn hafi sótt um nám í húsasmíði í MÍ og því hafi hann þurft að stunda kennslu í öðrum greinum, sem ekki hafi verið eins spennandi fyrir sig. Því hafi það verið freistandi að ganga inn í þetta nýja fyrirtæki.

Þröstur bendir á að það sé alltaf talað um að bóknámið sé ódýrara og þess vegna hafi menn látið kennslu í iðngreinum sitja á hakanum. Þetta sé ekki endilega raunin. Iðnnám taki að jafnaði fjögur ár. Þar af starfi nemendur í það minnsta eitt og hálft ár á samningi hjá iðnmeistara úti á vinnumarkaðnum. Á þeim tíma séu þessir iðnnemar farnir að greiða skatta til þjóðfélagsins sem bóknámsnemendurnir geri ekki í sama mæli.

Auk þess bendir hann á að skortur á iðnmenntuðu fólki sé beinlínis farið að trufla starfsemi þjóðfélagsins. Þá hafi eiginlega steininn tekið úr þegar í ljós kom að námsráðgjafar voru farnir að tala nemendur frá því að fara í verknám. Þegar málið hafi verið kannað nánar hafi komið í ljós að flest allir námsráðgjafar í landinu voru með bóknámsmenntun að baki, en nánast enginn í þeim hópi verknámsmenntaður.

Hann segir þó ljóst að gamla meistarakerfið sé barn síns tíma og því löngu tímabært að endurskoða fyrirkomulag iðnmenntunar í landinu þannig að nemendur geti lokið sínu iðnnámi á vegum skólanna. Galli kerfisins hafi komið berlega í ljós í hruninu, en þá hafi mikill fjöldi nemenda ekki komist á samning og hafi því ekki getað lokið námi sínu þegar fyrirtækin urðu verkefnalaus. Þröstur segist þó binda vonir við að nýja framhaldsskólafrumvarpið, sem samþykkt var 2008 en frestað gildistöku á síðan, öðlist gildi næsta vor. Þar er gert ráð fyrir að sérstakur sjóður komi að málinu þannig að allt iðnnám verði á hendi skólanna sem geti þá um leið tryggt að nemendur komist í starfsþjálfun.

Fjórir eigendur

Eigendur Inntrés ehf. eru fjórir, Þröstur Jóhannesson húsa­smíðameistari sem á 20%, fjárfestingarsjóðurinn Hvetjandi sem á 20%, Vestfirskir verktakar sem eiga 11% og Hólmberg ehf., sem á 49%.

Rafn Pálsson stofnaði fyrirtæki fyrir tveim árum þegar TH ehf. hætti rekstri og keypti allar trésmíðavélarnar sem til staðar voru. Leigði hann síðan eigendum Trésmiðju Ísafjarðar vélakostinn, en þeir hættu rekstri á síðastliðnu vori.

Þá stóð Rafn frammi fyrir því að þurfa að fjarlægja vélarnar eða reyna að finna flöt á því að koma aftur á fót fyrirtæki sem gæti nýtt þær. „Hann fékk mig og Vestfirska verktaka að verkefninu og síðan kom inn í þetta fjárfestingarsjóðurinn Hvetjandi, sem settur var á fót á vegum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Við gengum inn í fyrirtæki Rafns sem átti vélarnar. Húsnæðið er aftur á móti leigt af félagi í Keflavík sem heitir Urtusteinn og er í eigu Samkaups sem á reyndar töluvert af öðru húsnæði á Ísafirði.“

Þröstur telur að nú sé góður tími til að opna trésmíðaverkstæði því verkefni fari aftur vaxandi eftir hrunið sem olli því að um 70% af markaðnum hrundi í þessari grein.

Heimild: Skutull.is