Home Fréttir Í fréttum Geta ekki lánað land til Vegagerðarinar undir vegi

Geta ekki lánað land til Vegagerðarinar undir vegi

80
0
Landeigendur geta ekki veitt Vegagerðinni ótakmörkuð afnot af landi til að sleppa við eignarnám lands undir vegstæði. Þetta leiðir af nýlegum dómi Hæstaréttar sem hafnaði kröfu landeiganda um ógildingu eignarnáms.

Í maí 2011 tók Vegagerðin rúmlega tveggja hektara landspildu eignarnámi á jörðinni Hjarðarhaga í Jökuldal. Landið fór undir um 540 metra af þjóðvegi eitt, áningarstað og brú yfir Ysta-Rjúkanda.

<>

Eigandi jarðarinnar var ekki mótfallinn framkvæmdunum en vildi láta reyna á hvort komast mætti hjá því að Vegagerðin eignaðist landræmuna sem var 40 metra breið. Landeigandi taldi meðal annars að heimild til eignatöku í Vegalögum væri andstæð stjórnarskrá og almenningsþörf kallaði ekki á slíkt. Vegagerðin hefði farið fram úr meðalhófi enda bauð landeigandi ótakmörkuð afnot af landinu endurgjaldslaust.

Héraðsdómur hafnaði þessu og benti á að löggjafinn vildi að Vegagerðin fengi eignarrétt yfir vegsvæði ekki afnotarétt. Óásættanlegt væri að umráð væru í óvissu ef gera þyrfti lagfæringar. Meðalhófs hefði verið gætt enda tryggt að landeigandi héldi öllum vatns- og veiðiréttindum.

Landeigandinn fór með málið fyrir Hæstarétt sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og benti ennfremur á að landeigandi hefði ekki rökstutt þörf fyrir að eiga áfram landið undir veginum. Vegagerðin var talin hafa sýnt fram á að staða mannvirkjanna væri tryggari ef hún færi með beinan eignarrétt. Þannig yrðu almannahagsmunir ekki tryggðir nema með eignarnámi og aðkomu matsnefndar eignarnámsbóta.

Heimild: Rúv.is