Home Fréttir Í fréttum Steinsteypuverðlaunin 2016: Ábending mannvirkis

Steinsteypuverðlaunin 2016: Ábending mannvirkis

86
0
Steinsteypuverðlaunin 2015 hönnuðir Batteríið arkitektar og Verkís

Steinsteypufélag Íslands leitast stöðugt við að vekja athygli á miðkilvægi steinsteypu í umhverfi okkar enda steinsteypa helsta byggingarefni Íslendinga. Stjórn félagsins hefur ákveðið að velja steinsteypt mannvirki ársins árið 2016. Veitt verður viðurkenning fyrir mannvirki á Íslandi þar sem saman fer áhugaverð og vönduð notkun á steinsteypu í manngerðu umhverfi.

<>

Við valið verður haft að leiðarljósi að mannvirkið:

– sýni steinsteypu á áberandi hátt.
– sé framúrskarandi vegna arkitektúrs, verkfræðilegra lausna, gæði steinsteypu og handverks.
– búi yfir frumleika og endurspegli þekkingu í meðferð og notkun steinsteypu. Gæði og áferð steinsteypu vega þungt í mati dómnefndar.
– auðgi umhverfið, inniberi gæði, glæsileik og nytsemi og sýni augljósan metnað í samhengi við umhverfi sitt.
– sé byggt á síðustu fimm árum og í notkun.

Viðurkenningin verður veitt mannvirkinu og þeim aðilum sem að því standa, svo sem verkkaupa, hönnuðum og framkvæmdaaðilum. Hún verður afhent á Steinsteypudegi 19. febrúar 2016.

Verkið verður valið af starfshópi sem í eiga sæti:
Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, formaður Steinsteypufélag Íslands
Ólafur H. Wallevik, Nýsköpunarmiðsöð Íslands
Steinþór Kári Kárason, Listaháskóli Íslands
Björn Marteinsson, Verkfræðingafélag Íslands
Jóhann Einarsson, Arkitektafélag Íslands

Leitað er eftir ábendingum frá verk-, tækni- og byggingafræðingum, arkitektum, listamönnum og iðnaðarmönnum og frá skipulags- og bygginganefndum.
Hér með er óskað eftir því að viðtakandi þessa bréfs komi með ábendingu um steinsteypt mannvirki sem er þess verðugt að vera tilnefnt til þessarar viðurkenningar. Nánari upplýsingar eru á vef Steinsteypufélagsins steinsteypufelag.is
Einnig fylgir listi yfir þau mannvirki sem hlotið hafa verðlaunin:  STEINSTEYPUVERÐLAUNIN

 

Óskað er eftir því að ábendingar berist undirritaðri fyrir 6. janúar 2016. Þeim fylgi eftirtalin gögn:
– heiti mannvirkis, staðsetning og eigandi
– verkkaupi
– hönnunarteymi
– framkvæmdaaðili og – framkvæmdaár
– hvenær tekið í notkun
– stutt lýsing á mannvirki, kennistærðir og hlutverk steinsteypu
– ljósmyndir og, ef vill, myndbönd (teikningar óþarfar)
Nefndin áskilur sér rétt til að meta mannvirki á innsendum gögnum sem og að óska eftir frekari upplýsingum um verkið.

Með vinsemd og virðingu,
Þorbjörg Hólmgeirsdóttir
thh@mannvit.is