Home Fréttir Í fréttum Allt að 350 íbúðir samþykktar á lóð í eigu félags Ólafs Ólafssonar

Allt að 350 íbúðir samþykktar á lóð í eigu félags Ólafs Ólafssonar

197
0
Mynd/Reykjavíkurborg

Nýtt deiliskipulag hefur verið samþykkt í auglýsingu fyrir Gelgjutanga í Vogabyggð og fer það í sex vikna formlegt kynningarferli í næstu viku. Á Gelgjutanga við Elliðaárvog mun rísa vistvæn byggð í nálægð við náttúruna.

<>

Gelgjutangi er smánes sem skagar út í Elliðaárvog í Kleppslandi til móts við Grafarvog.  Áætlanir gera ráð fyrir 1.100 – 1.300 íbúðum í allri Vogabyggð.

Svæðinu á Gelgjutanga er skipt upp í fimm lóðir og á félagið Festi fjórar af þeim. Festi er í eigu Ólafs Ólafssonar, forstjóra Samskipa, og nær nýja deiluskipulagið sem samþykkt var fyrir Gelgjutanga yfir eitt af þeim fjórum svæðum sem félag Ólafs á.

Festi á allar byggingar sem fyrir eru á Gelgjutanga sem þarf að rífa fyrir nýja byggð.

Hluti af stærra þróunarsvæði
Skipulagssvæði Vogabyggðar er hluti af stærra þróunarsvæði við Elliðaárvog og Ártúnshöfða sem eru landfræðilega í miðri Reykjavík. Svæðið verður endurskipulagt og byggt upp samkvæmt áherslum Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Það er skilgreint sem þróunarsvæði með breyttri landnotkun þar sem iðnaðar- og athafnasvæði er breytt í íbúðabyggð. Í skipulagstillögunni er lögð rík áhersla á fjölbreytta byggð, góð almenningsrými og tengingar við nálæg útivistarsvæði. Þannig getur hverfið orðið eftirsóttur valkostur fyrir fólk sem kýs að búa og starfa í umhverfi sem einkennist af hvoru tveggja í senn, borgarbrag og nálægð við náttúru.

Markmið skipulagsins er að skapa jákvæðar forsendur fyrir áhugaverða og vistvæna byggð í Vogabyggð þar sem húsbyggjendur og hönnuðir fá svigrúm til sköpunar í gerð mannvirkja sem jafnframt verða hluti af heildarmynd samfelldrar byggðar.

Bjarg reisir 75 íbúðir
Nýlega skrifaði Reykjavíkurborg undir samninga um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Gelgjutanga en heildarfjöldinn þar verður 349 íbúðir. Inni í þeirri tölu eru 75 íbúðir sem Bjarg – íbúðafélag ASÍ og BSRB mun byggja og eru þær ætlaðar fyrir tekjulágar fjölskyldur og einstaklinga.

Gert er ráð fyrir landfyllingu til austurs á Gelgjutanga og hækkun og aðlögun lands við ströndina. Við uppbyggingu Vogabyggðar verður lögð áhersla á vandaða hönnun og samræmda efnisnotkun þannig að byggðin fái fallegt og heildstætt yfirbragð. Þá er notagildi, ásýnd og gæði almenningsrýmis og svæða hátt metin. Reynt verður að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif við framkvæmdir í hverfinu, á líftíma mannvirkja og við notkun hverfisins.

Ljósar byggingar og græn þök
Í allri hönnun hverfisins verður lögð áhersla á svokallaðar blágrænar ofanvatnslausnir . Græn þök og önnur gróðurþekja eru mikilvægir þættir í blágrænum ofanvatnslausnum sem geta haft jákvæð áhrif á vistkerfið á margan hátt. Til dæmis finna fuglar sér stundum varpstaði á gróðursælum þökum í skjóli frá ófleygum óvinum.

Þá er hugað að styrkingu vistkerfisins og aukna líffræðilega fjölbreytni í skipulagsvinnunni.
Ásýnd og yfirbragð Vogabyggðar mun einkennast af ljósum byggingum sem endurspegla hvort tveggja í senn fjölbreytileika og heildarsvip hverfisins. Gróður skal nýttur í yfirborð bygginga og lóða. Þannig er stuðlað að skilvirkum ofanvatnslausnum, líffræðilegri fjölbreytni og gróðursælum svip hverfisins.

Nokkrar staðreyndir um deiliskipulagið

  • Hámarksbyggingarmagn húsnæðis (A+B rými), þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST 50, orðið allt að 33.300m2
  • Hjóla- og bílageymslur (A+B rými) allt að 6.880m2 auk bílageymsluhúss sem er allt að 6.880m2
  • Heildarbyggingarmagn í íbúðarbyggð getur orðið allt að 47.080m2 ásamt bílageymsluhúsi
  • Fjöldi íbúða í íbúðarbyggð getur orðið allt að 350. Viðmiðunarstærð íbúða er 100m2 brúttó flötur íbúðarhúss, en lægra viðmið er á lóð 1-1.
  • Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir atvinnustarfsemi.
  • Fyrirliggjandi byggingar eru 7.012m2. Þær verða fjarlægðar til þess að framfylgja megi deiliskipulagi.

Gott rými fyrir gangandi og hjólandi
Samgöngukerfi Vogabyggðar tryggir jafnræði allra samgöngumáta og gerir skýran greinarmun á aðalgötu og íbúðargötum. Aðalgata Vogabyggðar, Dugguvogur, hlykkjast í gegnum hverfið og skilur að atvinnusvæði og íbúðarbyggð. Þar er gert ráð fyrir almenningsvögnum, hjólareinum og meiri umferðarþunga en í íbúðargötum hverfisins. Strandgatan sem heitir Drómundarvogur, tengist öllum svæðum Vogabyggðar. Þar verða allir samgöngumátar nýttir en með áherslu á gangandi og hjólandi vegfarendur.

Heimild: Visir.is