Home Í fréttum Framkvæmdir í gangi Bakkavegur Húsavík, Bökugarður – Bakki

Bakkavegur Húsavík, Bökugarður – Bakki

285
0
Mynd: Verkis.is

Framkvæmdin nær yfir gröft Húsavíkurhöfðaganga, smíði vegskála við gangaenda, klæðningu ganga, jarðvatnslagnir og rafbúnað ásamt vegagerð í göngum og vegagerð frá höfn að göngum og frá göngum að iðnaðarsvæði á Bakka ásamt brimvörn lögn vatnsveitu- og fráveitulagnar í göngin.

<>

Lengd ganga í bergi eru 943 m, vegskálar eru 4 m og 49 m eða samtals 49 m. Heildarlengd ganga með vegskálum er 992 m. Gólf í göngum er í 6 m hæð við suðurenda og fer mest í 21 m hæð yfir sjávarmáli við nyrðri enda ganga og er lengdarhalli 1,6%. Þversnið er sérstaklega hannað fyrir þessi göng, breidd þess er um 10,8 m í veghæð og þverskurðarflatarmál 76 m². Inni í göngunum er steypt tæknirými í miðjum göngum þar sem meðal annars verður spennistöð. Göngin verða malbikuð með steyptum upphækkuðum öxlum.

Göngin eru ekki ætluð fyrir almenna umferð. Raf- og öryggisbúnaður er því takmarkaðri en í öðrum göngum og er mest af búnaðinum í tæknirýminu.

Nýr vegur verður byggður beggja vegna ganganna. Nýir vegir eru u.þ.b. 306 m að sunnanverðu (hafnarmegin) og 1387 m að norðanverðu, auk tengingar að verksmiðju PCC á Bakka 384 m, samtals um 2,1 km. Vegurinn verður 12 m breiður með 7 m akbraut. Efra burðarlag vegarins verður gert úr sementsbundnu efni.

Hluti brimvarnar á Bökugarði var endurgerður og færður út og framlengdur til norðurs meðfram vegi að gangamunna, lengd garðsins er um 400 m. Einnig var gerð uppfylling í innri höfninni á

Húsavík, innan við Norðurgarð. Vinnu við Brimvörnina var lokið á tilsettum tíma haustið 2016.

Framkvæmd verksins hefur gengið afar vel en verkið hófst í byrjun októbermánaðar 2015 og mun ljúka í ágúst á þessu ári.

Verkís hefur umsjón með verkinu.

Heimild: Verkis.is