Home Fréttir Í fréttum 17.1.2017 Ofanflóðavarnir á Eskifirði, Ljósá – Varnarvirki

17.1.2017 Ofanflóðavarnir á Eskifirði, Ljósá – Varnarvirki

151
0

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjarðabyggðar, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Ofanflóðavarnir á Eskifirði, Ljósá – Varnarvirki.

<>

Framkvæmdin fellst í gerð ofanflóðavarna í og við farveg Ljósár á Eskifirði.
Farvegur Ljósár
verður breikkaður og dýpkaður og botn og bakkar mótaðir með grjóthleðslum og steypu. Farvegurinn er 4 m breiður í botninn, 230 m langur og um 3 m djúpur. Hliðar farvegarins eru ýmist hlaðnar úr grjóti með fláanum 1:0,25 (=4:1) í einum eða tveimur stöllum eða steyptar.
Steyptir leiðiveggir
verða byggðir báðum megin við efri hluta farvegar. Veggirnir verða hæstir 3,7 m háir, 30 og 40 m langir og með langhalla að jafnaði 38%.
Steyptar brýr verða byggðar á Strandgötu og Steinholtsveg og þarf að fjarlægja núverandi brúarmannvirki á báðum stöðum og koma fyrir hjáleiðum til að koma umferð framhjá á meðan á brúarsmíði stendur.
Lagnir þarf að flytja til, bæði til bráðabirgða og varanlega í tengslum við framkvæmdirnar.
Landmótun og yfirborðsfrágangur
felst í mótun svæða við skurðbakka og leiðivegg  og gerð göngustíga og bílaplans ásamt nýjum grjóthleðslum og endurgerð á eldri hleðslum. Svæðið verður jafnað og þakið gróðurlagi og síðan borið á og sáð grasfræi eða þökulagt.
Efni
til verksins fæst úr skeringum á framkvæmdasvæðinu og námum sem vísað er til í grein 1.0.6. í verklýsingu. Óvalið fyllingarefni og grjót fæst að stærstum hluta úr skeringum en sækja þarf það sem uppá vantar í námur. Safna skal öllu lífrænu jarðvegsefni saman í upphafi framkvæmdar og það síðan nýtt við yfirborðsfrágang.

Vettvangsskoðun verður haldin 5. janúar 2017 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. júní 2018, sjá einnig áfangadagsetningar í útboðsgögnum.

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is frá og með miðvikudeginum 21. desember 2016.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 17. janúar 2017 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboðsnúmer: 20361

Opnun tilboða: 17.1.2017