Home Fréttir Í fréttum 02.05.2016 Breiðagerðisskóli, endurgerð lóðar 2016

02.05.2016 Breiðagerðisskóli, endurgerð lóðar 2016

335
0

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í eftirfarandi verk: Breiðagerðisskóli, endurgerð lóðar 2016, – útboð nr. 13680.

<>

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og með mánudeginum 18. apríl 2016 í afgreiðslu þjónustuvers Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík.

Opnun tilboða: Mánudaginn 2. maí 2016 kl. 10:00 í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Lauslegt yfirlit yfir verkið

Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar Breiðagerðisskóla við Breiðagerði 20, 108 Reykjavík. Þetta er lokaáfangi í endurgerð lóðarinnar, og eru svæðin dreifð um lóðina. Svæðin eru bílastæði kennara, bæta aðkomu að sundlaug, styrkja leiksvæðin. Um er að ræða fullnaðarfrágang á viðkomandi svæðum. Þar koma leik- og íþróttatæki. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.

Verkkaupi leggur til leiktæki, fallvarnarefni, gervigras og yfirborðs meðhöndlun (málning, gúmmi) malbiks og verða þeir verkliðir unnin af verktökum / aðilum á vegum söluaðila (leiktæja og yfirborðsefna) samhliða öðrum verkþáttum verktaka.

Framkvæmdatími – verklok

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka.

Verktaki þarf að skila undirvinnu á leik- og íþróttasvæðum fyrir 1. júlí 2016 vegna uppsetningar leiktækja, fallvarnarefnis og gervigrass. Uppsetning þeirra verður á vegum söluaðila búnaðarins á tímabilinu 2. júlí til 5. ágúst 2016.

Verktaki þarf að samræma sína vinnu gagnvart öðrum framkvæmdaraðilum á lóðinni og taka fullt tillit til þeirra vinnu.

Þar sem framkvæmdir fara fram að hluta til á skólatíma, skal verktaki taka fullt tillit til þeirrar starfssemi. Þetta á bæði við um umferð og hávaða vegna vinnu og vinnuvéla. Hann skal sjá til þess að vinnusvæði sé afgirt og umferð vinnuvéla í frímínútum utan afgirts vinnusvæðis eigi sér ekki stað án þess að aðstoðarmaður gæti þess að engin börn séu í hættu.