Home Fréttir Í fréttum 25.04.2017 Fálkaborg, endurgerð lóðar 2017, 1. áfangi

25.04.2017 Fálkaborg, endurgerð lóðar 2017, 1. áfangi

195
0

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:
Fálkaborg, endurgerð lóðar 2017 – 1. áfangi, útboð nr. 13904

Útboðsgögn verða  eingöngu  aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is –  frá kl. 13:00 mánudaginn 3. apríl 2017.

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar – Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.
Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar.   Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en:  kl. 10:00 þann 25. apríl 2017.

Lauslegt yfirlit yfir verkið
Verkið er 1. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Fálkaborgar við Fálkabakka 9, 109 Reykjavík.  Í þessum áfanga er öll lóðin innan girðingar undir um það bil 1.600 m².  Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæðum.  Leiktæki verða endurnýjuð, aðgengi fyrir alla verður bætt.  Leiksvæði fyrir yngstu börnin verður skermað af með lágri girðingu.  Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, malbikun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
Verkkaupi leggur til leiktæki, fallvarnarefni, gervigras og yfirborðs meðhöndlun malbiks og verða þeir verkliðir unnin af verktökum / aðilum á vegum söluaðila (leiktæja og yfirborðsefna) samhliða öðrum verkþáttum verktaka.
Framkvæmdatími – verklok
Verktaki þarf að skila undirvinnu á leiksvæðum fyrir 1. júlí 2017 vegna uppsetningar leiktækja, fallvarnarefnis og gervigrass.  Uppsetning þeirra verður á vegum söluaðila búnaðarins á tímabilinu 2. júlí til 5. ágúst 2017.
Verktaki þarf að samræma sína vinnu gagnvart öðrum framkvæmdaraðilum á lóðinni og taka fullt tillit til þeirra vinnu.
Þar sem framkvæmdir fara fram að hluta til á skólatíma, skal verktaki taka fullt tillit til þeirrar starfssemi.  Þetta á bæði við um umferð og hávaða vegna vinnu og vinnuvéla.  Hann skal sjá til þess að vinnusvæði sé afgirt og umferð vinnuvéla í frímínútum utan afgirts vinnusvæðis eigi sér ekki stað án þess að aðstoðarmaður gæti þess að engin börn séu í hættu.

Previous article19.04.2017 Opin leiksvæði 2017. Spóahólar/Stelkshólar og Ugluhólar/Súluhólar. Jarðvinna.
Next article19.04.2017 Klettaskóli – Álgluggar