Home Fréttir Í fréttum 14.02.2017 Vogabyggð – svæði 2. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – Forval

14.02.2017 Vogabyggð – svæði 2. Gatnagerð og lagnir – Hönnun – Forval

240
0

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:
Vogabyggð – svæði 2. Gatnagerð og lagnir – Hönnun.   Forval nr. 13842.

<>

Forvalsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar eftir kl. 11:00 þriðjudaginn 31. janúar 2017 á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is.    Nauðsynlegt er að nota  Internet Explorer.   
Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar.  Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella „New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.
Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar.   Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en:  Kl. 14:00 þriðjudaginn 14. febrúar  2017.

Umfang verks:
Verkefnið felst í verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna gatnagerðar, fráveitulagna, gerð mæli- og lóðablaða o.fl. fyrir Vogabyggð – svæði 2, skv. samnefndu deiliskipulagi, þar sem svæðið hefur verið endurskilgreint sem blönduð byggð íbúða- og atvinnuhúsnæðis. Svæðið afmarkast af Sæbraut, Kleppsmýrarvegi, Tranavogi og Háubökkum. Heildarlengd gatna á svæðinu er um 2.000 m.

Nánar tiltekið felst verkefnið í neðangreindu:
• Hönnun á götum þ.m.t. á gangstéttum, bílastæðum, hjólareinum, strætóbiðstöðvum, upphækkuðum gönguleiðum og ýmsum götugögnum.
• Hönnun á fráveitu þar sem nota skal blágrænar ofanvatnslausnir í götum og opnum svæðum eins og kostur er.
• Hönnun á gatna- og torglýsingu.
• Hönnun á nýjum og breyttum stoðveggjum við Drómundarvog og Trilluvog.
• Umhverfisfrágangur og gróður við götur.
• Skiltun, yfirborðsmerkingar og vinnustaðamerkingar.
• Gerð hæðar og mæliblaða fyrir lóðir.

Hönnun á rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu verður í höndum Veitna ohf.
Hönnun á fjarskiptalögnum Mílu verður í höndum Mílu ehf.
Hönnun á lögnum Gagnaveitu Reykjavíkur verður í höndum Gagnaveitu Reykjavíkur.

Aðalhönnuður er samræmingaðili gagnvart veitum, gerir uppdrætti af sameiginlegum skurðsniðum og ákveður kostnaðarskiptingu í viðkomandi sniðum og fellir inn í útboðs- og verklýsingu og tilboðsskrá gögn frá viðkomandi veitum.
Aðalhönnuður annast gerð heildarkostnaðaráætlana og fellir inn í heildarkostnaðaráætlanir kostnaðaráætlanir frá Veitum.

Til nánari glöggvunar á umfangi og eðli verksins er vísað á skipulagssjá Reykjavíkurborgar þar sem deiliskipulagið er kynnt:  http://reykjavik.is/vogabyggd-svaedi-2.  Unnið hefur verið að minniháttar breytingum á deiliskipulaginu í kjölfar kynningarferils og hefur endanlegt skipulag ekki verið staðfest.

Tímaáætlun:  
Dagsetning    Áfangi  
28.1.2017      Forval auglýst
31.1.2017      Afhending forvalsgagna, gögn aðgengileg á vefnum eftir kl 1100
14.2.2017      Skilatími þátttöku umsóknar, fyrir kl 1400
20.2.2017      Tilkynning kaupanda um niðurstöður forvals
22.2.2017      Útboðsgögn gefin út til þátttakenda í lokuðu útboði
08.3.2017      Opnun verðtilboða í verkhönnun og gerð útboðsgagna
31.5.2017      Lok hönnunarvinnu útboðsáfanga 1 og útboðsgögn afhent kaupanda
03.6.2017      Auglýsing framkvæmdaútboðs útboðsáfanga 1
28.6.2017      Lok hönnunarvinnu útboðsáfanga 2 og útboðsgögn afhent kaupanda
26.7.2017      Lok hönnunarvinnu útboðsáfanga 3 og útboðsgögn afhent kaupanda