Home Fréttir Í fréttum 20.12.2016 Forval Vesturbæjarskóli viðbygging – uppsteypa og fullnaðarfrágangur – EFTIRLIT

20.12.2016 Forval Vesturbæjarskóli viðbygging – uppsteypa og fullnaðarfrágangur – EFTIRLIT

180
0
Vesturbæjarskóli

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir umsóknum forval /lokað útboð, um verkið:
Vesturbæjarskóli viðbygging – Eftirlit með uppsteypu og fullnaðarfrágangi, forval nr. 13825.

<>

Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar frá kl. 11:00 mánudaginn 12. desember 2016,  á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is
Nauðsynlegt er að nota  Internet Explorer.
Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar – Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella „New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.
Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.
Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar, eigi síðar en: Kl. 14:00 þann 20. desember 2016.
Upplýsingar um verkefnið:
Verkið inniheldur eftirlit með uppsteypu og fullnaðarfrágangi á viðbyggingu við Vesturbæjarskóla og sem og breytingu á núverandi leikfimisal og kaffistofu kennara. Vesturbæjarskóli er staðsettur við Sólvallagötu 67, viðbyggingin er staðsett á norðurhluta lóðarinnar að vestanverðu og er  inngangur á norðurhlið. Viðbyggingin er 3. hæða. Á jarðhæð er gert ráð fyrir tónlistarkennslu, kennslu og fjölnotasal. Á annari hæð eru kennslustofur og á þriðju er gróðurhús og þakgarður.
Búið er að girða framkvæmdarsvæðið af og er jarðvinnu að mestu lokið.
Stærð viðbyggingar er um 1333 m2.
Helstu verkþættir og magntölur eru: 
• Fylling: 900 m3
• Rif: 1050 m2
• Mót: 2800 m2
• Bendistál: 69000 kg
• Steypa: 600 m3
• Kúluplötueiningar: 950 m3
• Stálvirki fyrir gróðurhús: 2600 kg
• Frárennslis og neysluvatnslagnir: 1500 m
• Rör í steypu plastpípur: 5800 m
• Léttir inniveggir: 1000 m2
• Sandspörtlun, slípun og málun steyptra veggja: 1300 m2
• Rykbinding steyptra lofta: 1350 m2
• Niðurhengd kerfisloft: 1400 m2
• Línoleum gólfdúkar: 1140 m2
• Einangrun og múrkerfi útveggja: 800 m2

Umsækjandi skal geta sýnt fram á reynslu sína af framkvæmdaeftirlit á a.m.k. tveim verkum sambærilegum að stærð, gerð byggingar, flækjustigi og stjórnunarhlutverki.
1. Með sambærilegu verki að stærð er átt við tilboðsverk fyrir uppsteypu og innri frágang, unnið á síðastliðnum 5 árum, þar sem framkvæmdakostnaður var a.m.k. 650 mkr. m. vsk. Upplýsingar um sambærileg verkefni skulu fylgja með umsókn umsækjanda.
2. Umsækjandi skal sýna fram á reynslu eftirlitsmanns af a.m.k. tveim sambærilegum verkefnum í framkvæmdaeftirliti sem unnin eru á síðustu 5 árum, að stærð, tæknilegu umfangi og innan sambærilegs tímaramma. Gerð er krafa um að eftirlitsmaður sé verk- eða tæknifræðingur, hafi að minnsta kosti 10 ára reynslu af byggingaeftirliti og er tilnefning hans háð skriflegu samþykki verkkaupa. Verkkaupi áskilur sé rétt til þess að draga til baka samþykki sitt á eftirlitsmanni og skal þá umsækjandi eins fljótt og mögulegt er tilnefna annan eftirlitsmann og leggja upplýsingar um hann fyrir verkkaupa til samþykktar. Upplýsingar um sambærileg verkefni eftirlitsmanns skulu fylgja með umsókn umsækjanda.
3. Umsækjandi skal geta sýnt fram á að þau verk sem koma til skoðunar um hæfni hans hafi verið leyst vel og fagmannlega af hendi og innan setts tímaramma sbr. lið a.i. í 1.mgr. 50. gr. laga um opinber innkaup.
4. Umsækjandi skal hafa yfir að ráða starfsmönnum á öllum sviðum húsagerðar, eftirlitsmanni til ráðgjafar. Umsækjandi skal geta sýnt fram á að hann hafi yfir að ráða nægum mannafla sem henti verkinu. Upplýsingar um mannafla skal fylgja með umsókn umsækjanda.
5.  Umsækjandi skal starfrækja virkt gæðakerfi samkvæmt ÍST EN ISO 9001: 2008. Umsækjandi skal skila með umsókn sinni afrit af vottorði gæðakerfis eða handbók gæðakerfis og upplýsingum um þau verk þar sem gæðakerfið hefur verið notað.
Við mat verkkaupa á reynslu umsækjanda samkvæmt ofangreindu er verkkaupa heimilt að taka tillit til fyrri reynslu verkkaupa af umsækjanda, reynslu eigenda umsækjanda, stjórnenda, lykilstarfsmanna og sérstakra ráðgjafa umsækjanda af eftirlitsverkum.
Þeim umsækjendum sem ekki uppfylla ofangreind skilyrði verður vísað frá.
Áætluð tímaáætlun er:
20. desember 2016:   Umsækjendur skila inn forvalsgögnum
23. desember 2016:   Tilkynning verkkaupa um niðurstöður forvals
23. desember 2016:   Útboðsgögn gefin út
10. janúar 2016:     Opnun tilboða
Við samning:    Áætluð byrjun eftirlits
15. júlí 2018:    Verklok heildarverks
15. september 2018:   Verklok eftirlits