Home Fréttir Í fréttum Landsvirkjun setur reglur um keðjuábyrgð verktaka

Landsvirkjun setur reglur um keðjuábyrgð verktaka

213
0
Mynd: Landsvirkjun

Landsvirkjun hefur sett sér reglur um keðjuábyrgð. Reglunum er ætlað að tryggja að allir sem vinni fyrir Landsvirkjun á óbeinan hátt, hjá verktökum, undirverktökum eða starfsmannaleigum, njóti réttinda og kjara í samræmi við lög og kjarasamninga.

<>

Stjórn Landsvirkjunar samþykkti reglurnar á fundi sínum í lok ágúst. Ákvæði um ábyrgð verður héðan í frá sett inn í alla innlenda samninga Landsvirkjunar um innkaup, þ.e. verksamninga, vörusamninga og samninga um kaup á þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu, sem sett verður inn í samninga Landsvirkjunar, skal verktaki tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni.

Að auki ber verktaki ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða dauða sem starfsmenn verktaka verða fyrir og rekja má til framkvæmda. Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar og starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar.

Hingað til hafa samningar fyrirtækisins kveðið á um að mótaðilar – verktakar, undirverktakar og starfsmannaleigur – fari í öllu eftir lögum og samningum sem gilda á vinnumarkaði, en með nýja ákvæðinu er ábyrgðin nánar skilgreind, auk þess sem  Landsvirkjun fær úrræði til að framfylgja því að reglunum sé fylgt, þar sem það kveður á um viðurlög, brjóti mótaðili gegn ákvæðinu eða veiti ekki umbeðnar upplýsingar.

Hörður Arnarson, forstjóri:

„Við hjá Landsvirkjun höfum alltaf lagt áherslu á að verktakar okkar og undirverktakar fari eftir gildandi lögum og samningum, en þessar nýju reglur marka tímamót að því leyti að með þeim höfum við úrræði ef reglur eru brotnar og ekki síður ef ekki eru veittar umbeðnar upplýsingar. Þannig getum við staðið okkur enn betur í því að tryggja réttindi allra sem vinna fyrir okkur.“

Heimild: Landsvirkjun