Home Fréttir Í fréttum 09.06.2016 VEV-2016-06- Virkjun VK-2,VK-3 og VK-4í Vatnsendakrikum 2016

09.06.2016 VEV-2016-06- Virkjun VK-2,VK-3 og VK-4í Vatnsendakrikum 2016

149
0

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

<>

Virkjun VK-2, VK-3 og VK-4 í

Vatnsendakrikum

Verkið felst í lagningu um 110 m langrar DN 600 ductile safnæðar, um 300 m langrar DN 400 safnæða, auk þess að grafa skurð fyrir háspennustreng og lagningu lágspennustrengja frá VK-2 að VK-3 og VK-4. Byggingu borholuhúsa yfir borholur VK-2, VK-3 og VK-4.

Við borholuhús VK-2 kemur sambyggð spennistöð.

Í skurði með safnæðum leggja starfsmenn verkkaupa háspennustreng, en verktaki leggur lágspennustrengi.

Verkið er unnið á brunnsvæði vatnsverndar í Vatnsendakrikum í Heiðmörk.

Á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins er í gildi „Samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar“, http://ssh.is/vatnsverndin.

Markmið samþykktarinnar er að tryggja verndun grunnvatns vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins og skilgreinir hún ítarlega þær reglur sem ber að fylgja við mannvirkjagerð á vatnsverndarsvæðunum.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-2016-06- Virkjun VK-2,VK-3 og VK-4í Vatnsendakrikum útgefinn í maí 2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 09.06.2016 kl. 11:00.