Home Fréttir Í fréttum 27.11.2017 Forval: Úlfarsárdalur – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir. Hönnun.

27.11.2017 Forval: Úlfarsárdalur – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir. Hönnun.

125
0
Frá Úlfarsárdal

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:

<>

 Úlfarsárdalur – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir – Hönnun. Forval nr. 14092. 

Forvalsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar eftir kl. 11:00 þriðjudaginn 7. nóvember 2017 á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is 

Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella „Register“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar.   Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en:  Kl. 14:00 mánudaginn 20. nóvember  2017

Umfang verks:   Verkefnið felst í verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna gatnagerðar og lagna, gerð hæðarblaða, gerð grunna fyrir mæliblöð, hönnun á blágrænum ofanvatnslausnum, hönnun Leirtjarnar o.fl. fyrir Úlfarsárdal-Stækkun hverfis, í samræmi við deiliskipulag Úlfarsárdals, þar sem svæðið er skilgreint sem byggð íbúðahúsnæðis. Svæðið sem um ræðir er norðan Skyggnibrautar ásamt breytingum á núverandi Skyggnibraut meðfram nýrri íbúabyggð. Heildarlengd gatna á svæðinu er um 1.500 m. Heildarlengd útivistarstíga er um 650 m. Torgsvæði eru um 1.400 m2.  Yfirborðsfrágangur torgsvæða verður undanskilinn í útboði verkhönnunar.

Nánar tiltekið felst verkefnið í neðangreindu:

 • Hönnun á götum norðan Skyggnibrautar þ.m.t. á gangstéttum, bílastæðum, upphækkuðum gönguleiðum og ýmsum götugögnum.
 • Hönnun á breytingum Skyggnibrautar sunnan svæðis þ.m.t. á gangstéttum, hjólareinum, strætóbiðstöðvum, upphækkuðum gönguleiðum og ýmsum götugögnum.
 • Hönnun á opnum svæðum (torgsvæðum), að undanskildum yfirborðsfrágangi.
 • Hönnun á útivistarstíg við svæðið.
 • Gróf kótasetning opinna svæða vestan/norðan/austan íbúabyggðar.
 • Landmælingar svæðis og úrvinnsla.
 • Hönnun bílastæðis sem tengist Skyggnibraut austan við nýja byggð.
 • Hönnun á blágrænum ofanvatnslausnum í götum og opnum svæðum neðan byggðar í samvinnu við landslagshönnuði sem verkkaupi leggur fram.
 • Hönnun á fráveitu, rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu.
 • Hönnun Leirtjarnar í samvinnu við landslagshönnuði sem verkkaupi leggur fram.
 • Hönnun á gatna- og stígalýsingu.
 • Skiltun og yfirborðsmerkingar.
 • Vinnustaðamerkingar og aðkoma á verktíma þ.m.t. bráðabirgðaakstursleiðir.
 • Gerð hæðarblaða fyrir lóðir.
 • Gerð grunna fyrir mæliblöð.
 • Gerð útboðsgagna.

Hönnun á rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu verður í samráði við Veitur ohf. Hönnun á lögnum Mílu verður í höndum Mílu ehf. Hönnun á lögnum Gagnaveitu Reykjavíkur verður í höndum Gagnaveitu Reykjavíkur.

Aðalhönnuður er samræmingaraðili gagnvart veitum, gerir uppdrætti af sameiginlegum skurðsniðum og ákveður kostnaðarskiptingu í viðkomandi sniðum og fellir inn í útboðs- og verklýsingu og tilboðsskrá gögn frá viðkomandi veitum.

Aðalhönnuður annast gerð heildarkostnaðaráætlana og fellir inn í heildarkostnaðar­áætlanir kostnaðaráætlanir frá veitum.

Til nánari glöggvunar á umfangi og eðli verksins er vísað á skipulagssjá Reykjavíkur­borgar þar sem deiliskipulagið er kynnt:  http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/ulfarsardalur

 • Breytingar í hverfi – fyrir og eftir
 • Greinargerðin
 • Deiliskipulagsuppdráttur
 • Skýringaruppdráttur 1
 • Skýringaruppdráttur 2
 • Skýringaruppdráttur 3

Unnið hefur verið að minniháttar breytingum á deiliskipulaginu í kjölfar kynningarferils og hefur endanlegt skipulag ekki verið staðfest.

Tímaáætlun: 

Dagsetning
04.11.2017 Forval auglýst
07.11.2017 Afhending forvalsgagna, gögn aðgengileg á vefnum eftir kl 1100
20.11.2017 Skilatími þátttöku umsóknar, fyrir kl 1400
24.11.2017 Tilkynning kaupanda um niðurstöður forvals
27.11.2017 Útboðsgögn gefin út til þátttakenda í lokuðu útboði
08.12.2017 Opnun verðtilboða í verkhönnun og gerð útboðsgagna
21.03.2018 Lok hönnunarvinnu og útboðsgögn afhent kaupanda
24.03.2018 Auglýsing framkvæmdaútboðs
25.04.2018 Skil mæli- og hæðarblaða